Vitajte v našom  stredisku

Objavte ponuku školení a vstúpte s nami do sveta vzdelávania!


Naše stredisko disponuje rozsiahlou škálou technického vybavenia


Disponujeme moderným technickým vybavením, ktoré pokrýva širokú škálu potrieb a prispieva k efektívnemu a kvalitnému poskytovaniu služieb.

V prípade potreby vieme prísť s našou technikou priamo k vám a školiť tak, aby sme neobmedzovali vašu výrobnú činnosť. Školíme aj cez víkend, v nočnom režime a počas sviatkov. Vysokozdvižné vozíky

VZV, Retrack, StackerNízkozdvižné vozíky

a iná manipulačná technikaZakladače

a iné podporné a výučbové systémy a didaktické pomôcky


Ponuka školení pre kvalifikovaných pracovníkov v logistikeObsluha vysokozdvižného vozíka VZV podľa STN 268805


Obsluha nízkozdvižného vozíka NZV podľa STN 268805Obsluha zdvíhacieho zariadenia


Viazač bremien

Okrem základného kurzu vykonávame:


ROZŠIROVACÍ
PERIODICKÝ
AKTUALIZAČNÝ


BOZP, PO

Vstupné a opakované školenie podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.


Predpoklady pre absolvovanie kurzu

Dĺžka teórie a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu VZV a podlieha vyhláške 356/2007 Z. z.

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods. 2 je podmienkou vydania preukazu a tým zaradenia do kurzu:


Vek 18 rokov
Zdravotná spôsobilosť
Fotografia 3x3,5 cm
Vodičský preukaz nie je podmienkou

Cenník kurzov VZV

180

Vydanie certifikátu VZV trieda I.,II., druh A,C,D,W1

220

Vydanie certifikátu VZV trieda I.,II., druh A,C,D,W1 - RETRAK

100

Vydanie certifikátu NZV trieda I., druh A,C,D,

55

Rozšírenie certifikátu VZV o jeden druh, triedu

45

Predĺženie certifikátu VZV raz ročne

40

Preskúšanie kandidáta, zhodnotenie jeho schopností

40

Vydanie duplikátu certifikátu VZV/NZV

90

Vydanie preukazu
žeriavnika

90

Vydanie preukazu viazača bremien

40

Predĺženie preukazu
žeriavnika

40

Predĺženie preukazu viazača bremien

90

AOP (aktualizačná odborná príprava raz za päť rokov)

45€/hod.

Školenie obsluhy motorových vozíkov, kondičné jazdy VZV

10

Vystavenie evidenčného listu obsluhy motorových vozíkov

100

Ubytovanie počas kurzu VZV / 5 dní/

0.90€/km

Školenie v priestoroch
zákazníka

Pri počte 5 a viac uchádzačov od jedného objednávateľa je možnosť dohody. Ceny sú vrátane 20% DPH. Cenník platný od 01.01.2024

 

Delenie VZV


Registračný formulár

Po odoslaní formulára Vás bude kontaktovať náš pracovník ohľadom termínu školenia.


    Meno:

    Telefónne číslo:

    E-mail:

    Dátum narodenia:

    O aké školenie máte záujem?