ŠKOLIACE STREDISKO

PONUKA ŠKOLENÍ
Kurz VZV-Obsluha motorového vozíka je osoba plnoletá,zdravotne spôsobilá s kvalifikáciou získanou v oprávnenej výchovno-vzdelávacej inštitúcii. Zákon 124/2006 Z.z. o BOZP ukladá zamestnávateľovi povinnosť

PREDPOKLADY PRE ABSOLVOVANIE KURZU VZV

V zmysle zákona 124/2006 Z.z. § 16 ods.2 je podmienkou vydania preukazu a tým zaradenia do kurzu:

 • Vek 18 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Fotografia 3×3,5 cm
 • Pre absolvovanie kurzu vzv nie je podmienkou vlastniť vodičský preukaz.
 • Dĺžka teórie a praktickej prípravy závisí od triedy a druhu vzv a podlieha vyhláške 356/2007 Z.z
CENNÍK KURZOV VZV
 • Vydanie certifikátu VZV trieda I.,II., druh A,C,D,W1
 • Vydanie certifikátu NZV trieda I., druh A,C,D
 • Rozšírenie certifikátu VZV o jeden druh
 • Predĺženie certifikátu VZV raz ročne
 • Preskúšanie kandidáta, zhodnotenie jeho schopností
 • Vydanie duplikátu certifikátu VZV
 • Vydanie preukazu žeriavnika
 • Vydanie preukazu viazača bremien
 • Predĺženie preukazu žeriavnika
 • Predĺženie preukazu viazača bremien
 • AOP (aktualizačná odborná príprava raz za päť rokov)
 • Školenie obslúh motorových vozíkov,kondičné jazdy na VZV
 • Vystavenie evidenčného listu obsluhy motorových vozíkov
 • Ubytovanie počas kurzu VZV
 • Školenie v priestoroch zákazníka
bežná cena
 • 485,87 €
 • 295,50 €
 • 125,- €
 • 110,- €
 • 85,- €
 • 65,- €
 • 180,- €
 • 180,- €
 • 60,- €
 • 60,- €
 • 220,- €
 • 45,- € / hod
 • 10,- €
 • 80,- €
 • 0,78 € / 1 km

Pri počte 5 a viac uchádzačov od jedného objednávateľa je možnosť dohody. Ceny sú vrátane 20% DPH

DELENIE VZV

A – plošinové, nízkozdvihacie, vlečné a tlačné ručne vedené
B – plošinové, nízkozdvihacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
C – plošinové, nízkozdvihacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
D – vysokozdvihacie ručne vedené
E – vysokozdvihacie s pákovým riadením
W1 – vysokozdvihacie s volantovým riadením do 5 ton

W2 – vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 ton
G – vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z – špeciálne vozíky
Trieda I. – vozíky elektrické
Trieda II. – vozíky so spaľovacím motorom

TLAČIVÁ

Žiadosť o školenie VZV si môžete jednoducho stiahnuť vo formáte pdf.

NAŠA TECHNIKA

Naše stredisko disponuje rozsiahlou škálou technického vybavenia VZV, Retrack aj Stacker.

REGISTRÁCIA

Využite možnosť nás jednoducho kontaktovať cez registračný formulár.