Zopár slov
o nás


Školiace stredisko EUROPERSONAL & SERVIS, s.r.o. je akreditované Národným inšpektorátom práce a ponúka školenie pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried a druhov podľa STN 268805.

Od roku 2006

je jednou z kľúčových služieb EUROPERSONAL-u personálny leasing. Vzhľadom na to, že na pracovnom trhu dlhodobo absentoval subjekt, ktorý by v segmente rozvíjajúcej sa logistiky poskytoval súvisiace školenia, vzdelávanie, rekvalifikácie vodičov VZV, NZV a iných zdvíhacích zariadení, rozhodli sme sa rozšíriť portfólio našich služieb.

  Našim cieľom je kvalitne vyškoliť pracovníka logistiky, ktorému tiež dokážeme poskytnúť stabilné pracovné miesto.

  Sledujeme najnovšie trendy v oblasti vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie na trhu práce a flexibilne reagujeme na aktuálne potreby pracovného trhu.


Akreditované školiace stredisko
pre vedenie motorových vozíkov všetkých tried

Školiace stredisko disponuje vlastnou manipulačnou technikou, ako aj inými učebnými a didaktickými pomôckami a skladovými regálmi a konštrukciami. Na rozlohe viac ako 1000 m² sa nachádza:

  Učebňa teórie

  Učebňa manuálnej zručnosti

  Výcviková hala

  Šatne so zázemím a automatmi s občerstvením a vodou

 

V našom centre
získate

vzdelavanie

Kvalitné vzdelanie

Kvalitný teoretický základ podstatný pre výkon práce.

vycvik

Praktický výcvik

Nadobudnete praktické skúsenosti pod dohľadom odborného školiteľa.

certifikat

Certifikát VZV alebo BOZP

Zdokonalenie zručností a získanie certifikátu vás posunú na ceste k novej práci.

praca-hned

Prácu ihneď

Každému absolventovi školenia ponúkneme prácu. Naše pracovné ponuky nájdete na pracahned.eu alebo v našej bezplatnej mobilnej aplikácii.

Získali sme grant v rámci programu 

Registračný formulár

Po odoslaní formulára Vás bude kontaktovať náš pracovník ohľadom termínu školenia.


    Meno:

    Telefónne číslo:

    E-mail:

    Dátum narodenia:

    O aké školenie máte záujem?