Spokojní klienti hovoria za nás

Vaše úspechy sú aj našimi úspechmi a sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou vašich projektov.

Spoznajte naše referencie a pridajte sa k spokojnému radu našich klientov!

Referencie

EURÓPSKE PROJEKTY, ktorých sme boli súčasťou

Projekt „Zdvihni si šancu“ 

  Dopytovo – orientovaný projekt, realizovaný prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky.

  Cieľ projektu - bezplatné vzdelávanie – školenie obsluhy motorových vozíkov /VZV/ pre uchádzačov o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaných osôb.

  Realizácia projektu prebehla vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Realizácia projektu: 11/2019 - 04/2022

  Kód projektu: 312011G048


Projekt Inclusive+

Inclusive & Practical Assessment Tools For Guidance Practitioners

  Európsky projekt spolu-financovaný programom Erasmus+

  Hlavný cieľ projektu - inovácia, ktorá je pretavená do vytvárania otvorených, flexibilných a adaptovateľných nástrojov, ktoré pomáhaju objaviť, dokumentovať a rozvíjať zručnosti a kompetencie nízko kvalifikovaných pracovníkov. 

  Výsledky EU projektu, ktorý sme implementovali počas dvoch rokov si môžete pozrieť na webe INCLUSIVE+


Projekt Qualify

Career Coaches for Low Qualified Adults

 

  Európsky projekt spolu-financovaný programom Erasmus+

  Projekt sa zameriava na odborné poradenstvo a na preskúmanie koučingu ako nástroja na podporu nízko kvalifikovaných nezamestnaných. Qualify takisto skúma prekážky pri ich rozhodovaní, vzorce ich správania v minulosti a ich vplyv na rozhodovanie do budúcnosti a pomôcť im posunúť sa vpred.

  V rámci projektu Qualify sa vytvorí školiaci materiál pre odborníkov v oblasti poradenstva a moderné IKT nástroje na podporu kariérneho manažmentu pre nízko kvalifikovaných dospelých.


Získali sme grant v rámci programu 

Galéria strediska