EUROPERSONAL & SERVIS s. r. o.
Mlynské nivy 70
821 05 Bratislava

Tel.: 0915 559 634, 0918 971 984
info@e-personal.eu

Multifunkčné tréningové centrum
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
(areál Uniplast)

Tel.: 0917 861 126
instruktor@e-personal.eu